Βιομηχανίες

Η KWS Industry Outsourcing προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω της παροχής του εξειδικευμένου προσωπικού της, που μπορούν να αναλάβουν πλήρως την λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας.

Φόρτωση-Εκφόρτωση

Φόρτωση-Εκφόρτωση

Πλήρης κάλυψη της διαδικασίας παραλαβής φορτίων κάθε τύπου. Εργατικό δυναμικό για την χειρονακτική ή μηχανοκίνητη εκφόρτωση καταμέτρηση, παλετοποίηση (ανά κωδικό αν απαιτείται), πλαστικοποίηση της παλέτας .Ανα-παλετοποίηση φορτίων για μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κάθε μεταφορικού μέσου. Έλεγχος – ποσοτικός και ποιοτικός των προς φόρτωση εμπορευμάτων. Χειρωνακτική ή μηχανική φόρτωση.

Απογραφές

Απογραφές

Τοποθέτηση εμπορευμάτων, απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση, άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες. Οργάνωση της διαδικασίας, επιστασία (αν επιλέγεται από τον πελάτη) από έμπειρους εργοδηγούς και παροχή ειδικού portable λογισμικού για την απογραφή, ώστε μετά το πέρας του έργου να παραδοθούν ηλεκτρονικά τα δεδομένα.

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Ένα από τα άρτια τμήματα της KWS είναι το Τμήμα Καθαρισμού Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων. Παρέχουμε για εσάς, με εξαίρετες οικονομικές τιμές τον καθαρισμός υαλοπινάκων (τζαμιών) & υαλοπετασμάτων, την         απομάκρυνση Graffiti ,όπως επίσης και το καθαρισμό πινακίδων και επιγραφών. Η KWS χρησιμοποιεί τα κατάλληλα πιεστικά Μηχανήματα υδροβολής & υδροαμμοβολής / ατμοκαθαριστές, καλαθοφόρους γερανούς ή πλατφόρμες εργασίας και κατάλληλαυγρά καθαρισμού & αφαλάτωσης.

Συσκευασία-Ανασυσκευασία

Συσκευασία-Ανασυσκευασία

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά τη συλλογή τους, σε κιβώτια διανομής με τρόπο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα προϊόντων και τη μέγιστη εκμετάλλευση του όγκου κιβωτίου καθώς και δημιουργία packing list, χειρόγραφα είτε με μηχανογραφική υποστήριξη.

Καθαριότητα

Καθαριότητα

Η KWS Outsourcing παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Καθαρισμού και Υγιεινής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται εγγυάται την πλήρη συμφωνία μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουμε και των αναγκών του πελάτη.

Αναλύουμε τις ανάγκες σας, προσδιορίζουμε την καταλληλότερη λύση και στην συνέχεια σας την προτείνουμε. Ακολουθεί η εφαρμογή της.

Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούμε μεθόδους που στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και τον χρήστη.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ότι σας ενδιαφέρει