Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η KWS Educational Institutions προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσω της παροχής του εξειδικευμένου προσωπικού της, που μπορούν να αναλάβουν πλήρως την λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος.Παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας, καθαριότητας, στελέχωση γραφείων, εκπαιδευτών, κηπουρών και εξωτερικών χώρων και υπηρεσίες εστίασης.

Στελέχωση Γραφείων

Στελέχωση Γραφείων

Αναλαμβάνουμε την στελέχωση των γραφείων σας με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχοντας στελέχη λογιστηρίου, υποδοχής και διευθυντικά στελέχη.

Εστίαση

Εστίαση

Παρέχουμε άριστα καταρτισμένους μάγειρες και σερβιτόρους που μπορούν να αναλάβουν πλήρως τις ανάγκες σίτισης κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας για την διασφάλιση της ασφάλειας σε εμπορικά κέντρα και μεγάλα καταστήματα.

Καθηγητές

Καθηγητές

Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων .

Καθαριότητα

Καθαριότητα

Η KWS Outsourcing παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Καθαρισμού και Υγιεινής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται εγγυάται την πλήρη συμφωνία μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουμε και των αναγκών του πελάτη. Αναλύουμε τις ανάγκες σας, προσδιορίζουμε την καταλληλότερη λύση και στην συνέχεια σας την προτείνουμε. Ακολουθεί η εφαρμογή της. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούμε μεθόδους που στηρίζονται σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και τον χρήστη.

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Ένα από τα άρτια τμήματα της KWS είναι το Τμήμα Καθαρισμού Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων. Παρέχουμε για εσάς, με εξαίρετες οικονομικές τιμές τον καθαρισμός υαλοπινάκων (τζαμιών) & υαλοπετασμάτων, την         απομάκρυνση Graffiti ,όπως επίσης και το καθαρισμό πινακίδων και επιγραφών. Η KWS χρησιμοποιεί τα κατάλληλα πιεστικά Μηχανήματα υδροβολής & υδροαμμοβολής / ατμοκαθαριστές, καλαθοφόρους γερανούς ή πλατφόρμες εργασίας και κατάλληλαυγρά καθαρισμού & αφαλάτωσης.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ότι σας ενδιαφέρει