Υπηρεσίες

On-line λύσεις φύλαξης και διαχείρισης δεδομένων

Προσφέρουμε ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις φύλαξης, αποθήκευσης και διαχείρισης των ευαίσθητων δεδομένων σας και των πελατών σας online οπουδήποτε, οποτεδήποτε, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού (Trusted File Sharing).

read more
Ψηφιοποίηση Αρχείων

Μετατρέπουμε το φυσικό σας αρχείο σε ψηφιακό στους χώρους της Αρχειοθήκης ή στο δικό σας χώρο. Σχεδιάζουμε λύσεις ψηφιοποίησης καλύπτοντας αποκλειστικά τις δικές σας ανάγκες για άντληση δεδομένων και ανάκτηση της πληροφορίας σας.

read more
Φωτοβολταικών

Καθαρισμοί Σχολείων και λοιπών ιδρυμάτων
Καθαρισμοί Ξενοδοχειακών μονάδων
Καθημερινός καθαρισμός γραφείων…

read more
Καθαρισμός Υαλοπινάκων

Ένα από τα άρτια τμήματα της KWS είναι το Τμήμα Καθαρισμού Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων.

read more
Καθαρισμός Εσωτερικών/Εξωτερικών Χώρων

Η KWS Outsourcing παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Καθαρισμού και Υγιεινής. Η μεθοδολογία που ακολουθείται εγγυάται την πλήρη συμφωνία μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχουμε και των αναγκών του πελάτη.

read more
Απογραφές

Τοποθέτηση εμπορευμάτων, απογραφή εμπορευμάτων ποσοτικά, χωροταξικά και με βάση, άλλα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνίες λήξης ή παρτίδες.

read more
Φορτώσεις & Εκφορτώσεις

Πλήρης κάλυψη της διαδικασίας παραλαβής φορτίων κάθε τύπου. Εργατικό δυναμικό για την χειρονακτική ή μηχανοκίνητη εκφόρτωση καταμέτρηση, παλετοποίηση (ανά κωδικό αν απαιτείται), πλαστικοποίηση της παλέτας .

read more
Συσκευασία/Ανασυσκευασία

Τοποθέτηση εμπορευμάτων μετά τη συλλογή τους, σε κιβώτια διανομής με τρόπο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα προϊόντων και τη μέγιστη εκμετάλλευση…

read more
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ότι σας ενδιαφέρει