Μεταφορών

container truck ,ship in port and freight cargo plane in transport and import-export commercial logistic ,shipping business industry

Παρέχουμε προσωπικό οδηγών, φορτοεκφορτώσεων και χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων με στόχο να ικανοποιούμε με ασφάλεια τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Παρέχουμε προσωπικό:

 • Χειριστές περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
 • ADR Μεταφορές (επικίνδυνα αγαθά, εύφλεκτα)
 • Μετακομίσεις – Μετακομίσεις – Μετακομίσεις Γραφείων, Μετακόμιση – Αποθήκες, Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση Έπιπλα, Συσκευασία Έπιπλα – Αποσυσκευασία, Μηχανήματα & Εξοπλισμός
 • Μεταφορές βαρέων μεταφορών
 • Μεταφορές με ψυγεία
 • Ανύψωση – Ογκώδης φόρτωση μεγάλου φορτίου και τοποθέτηση
 • Ειδικό φορτίο με υπερβολικό βάρος υπερμεγέθους μεταφοράς
 • Μεταφορές υγρών

Στην KWS Outsourcing – αναπτύσσουμε μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις με το προσωπικό της, γεγονός που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί συνεχώς, μία δεξαμενή ιδιαίτερα εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η KWS Outsourcing προσφέρει ανθρώπινους πόρους σε εξειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό για την κάλυψη βασικών αναγκών απλής χειρονακτικής εργασίας έως και εξειδικευμένων απαιτήσεων.

Επιχειρηματική στρατηγική & σχεδιασμός

Οι πελάτες μας συχνά εκπλήσσονται από τις δυνατότητες που παρέχουμε.

 • Εργαστείτε λιγότερες ώρες – και κερδίστε περισσότερα χρήματα
 • Προσέλκυση και διατήρηση πελατών υψηλής ποιότητας
 • Διαχειριστείτε το χρόνο σας, ώστε να κάνετε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο
 • Κόψτε τα έξοδα χωρίς να θυσιάζετε την ποιότητα
 • Αυτοματοποιήστε την επιχείρησή σας.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε ?

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για ότι σας ενδιαφέρει